Privacygegevens van onze SVD leden

Op 25 mei 2018 is er een nieuwe wet van kracht geworden en wel de “Algemene Verordening Gegevensbescherming “ of kortweg de “AVG”. Deze nieuwe wet heeft tot doel een betere bescherming van de privacy van de burgers.

 Een vereniging zoals de onze ( Senioren Vereniging Doetinchem) moet kunnen aangeven waarvoor zij de gegevens van haar leden gebruikt en dat uiterst zorgzaam met de gegevens wordt omgegaan o.a. door vast te stellen welk bestuurslid binnen de vereniging de gegevens beheert.

Om aan deze eisen te voldoen is het Huishoudelijk Reglement van de vereniging aangepast en voldoen ook de aanmeldingsformulieren (voor de aanmelding van nieuwe leden) aan de nieuwe wetgeving. Op de nieuwe aanmeldingsformulieren wordt nadrukkelijk toestemming gevraagd om de gegevens te gebruiken en te bewaren. Een extra aanvulling is dat wij ook toestemming vragen om foto’s, gemaakt tijdens de activiteiten en waarop leden te zien zijn, mogen plaatsen in het Senioren Contact en op onze website.

Uiteraard heeft ieder lid het recht de gegevens in te zien, te wijzigen of zelf te laten verwijderen.

De vereniging beschikt momenteel over de volgende gegevens t.w. naam en voorletters, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, eventueel emailadres en banknummer (alleen bij automatische incasso).

Het aangepaste Huishoudelijk Regelement staat op de website van de vereniging.

Wilt u het nieuwe regelement bekijken maar beschikt u niet over de mogelijkheid om dat via onze website te doen neemt u dan contact op met de secretaris. Hij zal dan zorgen dat u een exemplaar krijgt toegestuurd.

 Wij (het bestuur van de vereniging) gaan er vanuit dat de huidige leden instemmen met de manier waarop wij de gegevens, zoals ze destijds zijn ingevuld op de aanmeldingsformulieren, verwerken en gebruiken. Mocht u zich echter niet kunnen vinden in de genoemde gang van zaken of heeft u problemen met de publicatie van genoemde foto’s dan vragen wij u schriftelijk contact op te nemen met de secretaris.