De vrijwillig Ouderenadviseur (VOA)

Wat kan deze voor u betekenen?

Seniorenverenigingdoetinchem

U mag die VOA over van alles en nog wat bellen en misschien weet hij meteen een antwoord en zo niet, dan zal hij naar dat antwoord op zoek gaan. Het mag duidelijk zijn dat die VOA ook niet alles weet, maar hij kent veelal wel de kanalen om daar achter te komen.

Uitgangspunt voor de VOA is wat u zelf kunt doen U ook zelf doet. Hij is dus geen “loopjongen”, die klusjes gaat doen. Mocht u echter hulp nodig hebben bij b.v. het op orde brengen van uw administratie of ondersteuning nodig hebben bij het zogenaamde “keukentafelgesprek” dan bent u bij de Vrijwillig Ouderenadviseur op het juiste adres.

Hopelijk geeft dit voldoende duidelijkheid over de functie van de VOA en pakt u gemakkelijk de telefoon om een vraag te stellen, e-mailen kan natuurlijk ook.( Niet geschoten is altijd mis).

De VOA- Berry Gerritsen
tel. 0314-324840 of email: a.gerritsen20@kpnplanet