Doelstelling SVD

De Senioren Vereniging Doetinchem stelt zich ten doel:

  • een samenleving te bevorderen die zorgzaam is voor haar senioren, zodat deze - naar vermogen - in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
  • de belangen van senioren te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle mogelijke middelen,waaronder:

  • het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeentelijke overheid , instellingen, organisaties en personen bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van seniorenbeleid en alle overige zaken die senioren aangaan. 
Seniorenverenigingdoetinchem

De Senioren Vereniging Doetinchem is daarom:

  • lokaal aangesloten bij het Centraal Senioren Overleg Doetinchem (CSO-D).  (zie ook www.cso-d.nl
  • Landelijk aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden