Statuten SVD

Hier kunt u de tekst van de statuten van de Senioren Vereniging Doetinchem inzien/downloaden.

SVD huishoudelijk reglement ( 2.0)

Hier kunt u het Huishoudelijk reglement van de SVD inzien /downloaden

Seniorenverenigingdoetinchem