Contributie 2024

Zoals inmiddels gebruikelijk hebben we in maart 2024 de contributie geïnd bij de leden die gebruik maken van de automatische incasso. De hoogte van de contributie is ongewijzigd t.o.v. 2023.   ( € 30,00 voor het 1e lid en € 15,00 voor het 2e lid) 

Heeft U ons geen machtiging gegeven, maar wilt U alsnog gebruik gaan maken van die mogelijkheid dan kan dat d.m.v. het machtigingsformulier dat is afgedrukt in het Seniorencontact, dat begin februari (nummer nr.1-2024)is verschenen. 

Maakt U geen gebruik  van de automatische incasso dan vragen wij U de contributie voor het jaar 2024 ( € 30,00 voor het 1e lid en € 15,00 voor het 2e lid) vóór 1 maart 2024 te voldoen op onze bankrekening: 

NL 42RABO 0328 9923 56 t.n.v. Senioren Vereniging Doetinchem met omschrijving "contributie 2024"

Seniorenverenigingdoetinchem