Lief en Leed

Binnen onze Vereniging hebben wij al jaren een groep enthousiaste dames, die zorg dragen voor Lief en Leed. Zij verrichten deze taken zelfstandig, los van de activiteitencommissie en anticiperen op signalen van u, onze leden.

Wat doet Lief en Leed?

  • Leden krijgen op  hun 70e, 75e, 80e, 85e en 90e verjaardag een verjaardagskaart.
  • Alle 90+ leden krijgen, als zij dat willen, op hun verjaardag een bezoekje en presentje.
  • Bij ziekte van onze leden sturen zij een kaartje of gaan op ziekenbezoek.
  • Bij opname verzorgen zij desgewenst een bloemetje.
  • Zij bieden, waar nodig, een luisterend oor.
  • Lief en Leed is succesvol als u ons zoveel mogelijk informeert.

Hebt u iets te melden, neem dan contact op met
Hetty Messink, tel. 0314 683964 of op mob.nr. 06-41653525 


Seniorenverenigingdoetinchem