Rijbewijskeuringen senioren

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen tijdens kantooruren voor informatie en een afspraak bellen naar:

  • het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: Telfnr‪: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan ook via www.regelzorg.nl. of
  • het landelijke afsprakenbureau Rijbewijskeuring 036 7200911. Zelf een datum reserveren kan ook via de website www.rijbewijskeuringsarts.nl

Voor senioren kost de keuring voor rijbewijs C/D/E minimaal € 37,50 tot maximaal €.57,50 afhankelijk van locatie en/of keuringsinstantie

Goed om te weten:

De keuring is verplicht voor automobilisten met rijbewijs C/D/E, die 75 jaar of ouder zijn op het moment dat het rijbewijs moet worden verlengd. Soms is een bezoek aan een keuringsarts ook verplicht als de leeftijd van 75 jaar nog niet is bereikt. Of dat voor u het geval is, kunt u nagaan op www.keuringscheck.nl. Zo kan worden voorkomen dat pas bij aanvraag van een nieuw rijbewijs blijkt dat een keuring nodig is. En dat lukt dan niet meer op tijd. Ook worden op deze manier onnodige keuringen, met alle kosten vandien, voorkomen. Op de website wordt ook aangegeven welk van de 3 keuringsformulieren – de zogenaamde Eigen Verklaring – u nodig heeft. De Eigen Verklaring is verkrijgbaar bij de meesten gemeenten en met DigiD via mijn.cbr.nl . Ook is het mogelijk Regelzorg te vragen u een Eigen Verklaring toe te zenden. Voor vragen over het invullen van de Eigen Verklaring kunt u contact opnemen met de medisch adviseur van Regelzorg. Verwerking en beoordeling ervan door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), kan meer dan drie maanden in beslag nemen. Daarom wordt geadviseerd om ten minste vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.


lees ook het kennisartikel  Veilig autorijden voor senioren