Over de Senioren Vereniging Doetinchem

Hier vindt u in het menu:

  • de contributie
  • de doelstelling van de Senioren Vereniging Doetinchem 
  • de samenstelling van het bestuur en de commissies van de vereniging en
  • U kunt hier de statuten en het huishoudelijk reglement inzien c.q. downloaden
  • Alles over de waarborging van de privacy van de gegevens van onze leden.
Seniorenverenigingdoetinchem