Wonen en wonen voor ouderen


in de gemeente Doetinchem


Tijdens de door het CSO-D georganiseerde themamiddag op 16 november 2023 zijn m.b.t. bovenstaand onderwerp de volgende items aan de orde geweest.

  • Woonvisie 2023-2036
  • Nu en straks
  • Huisvesting ouderen
  • Gaanderen als voorbeeld
  • Wat is en kan er al?


U kunt hier de tijdens deze bijeenkomst gegeven presentatie downloaden, om kennis te kunnen nemen van het besprokene.

___________________________________________________________________________________________