De KOEPEL GEPENSIONEERDEN is op 1 januari 2020  ontstaan uit een fusie van de KNVG en NVOG.

Waar houdt de Koepel Gepensioneerden zich mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

U kunt HIERde wekelijkse nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden lezen.