Leesclubs

NIEUWE LEDEN VOOR een nieuwe LEESGROEP ZIJN WELKOM!!!

De leesgroepen komen om de 6 weken bij elkaar en dan wordt het uitgekozen boek besproken. De gastvrouw van die dag heeft de leiding en heeft ook gezorgd voor extra informatie over het boek, zoals biografie van de schrijver, interviews met de schrijver en recensies. Deze extra gegevens worden van internet gehaald.

Wilt u zich aanmelden voor een leesgroep? U kunt dit doen bij Trudy van Koningsveld  tel.nr. 0314-391215 of via e-mail: lierk38@gmail.com of bij Marietje Moll-Klosse telf.nr 0314-333818 of per e-mail: jmoll@kpnplanet.nl 

Terugblik op leesseizoen 2017 – 2018 leesclub 2

Hierbij een terugblik op het afgelopen leesseizoen 2017/2018.

We hebben de volgende boeken gelezen en met elkaar besproken:

  1. De eerste vrouw             Suzan Smit
  2. De tolk van Java.           Alfred Birney
  3. Vallende sterren             Renate Dorrestein
  4. De acht bergen              Paola Cognetti  
  5. De heilige Rita               Tommy Wieringa
  6. Een onberispelijk man    Jane Gardam

De laatste keer voor de vakantie hebben we voor elkaar gedichten voorgedragen.

Een andere manier om het leesseizoen af te sluiten.

Gedichten van o.a. Vasalis, Toon Hermans, Martinus Nijhoff, Judith Herzberg en Margreet Jansen.

Na de vakantie gaan we het boek "Het einde van de eenzaamheid" van Benedict Wells met elkaar bespreken.

Een hartelijke leesgroet ,

Trudi van Koningsveld