Met ingang van 1 januari 2020 zijn de KNVG en NVOG gefuseerd en heet van af diezelfde datum KOEPEL GEPENSIONEERDEN. De FAsV heeft in het bestuur van de Koepel Gepensioneerden 1 zetel en kan op die wijze invloed uitoefenen op het beleid van de koepel.

Waar houdt de Koepel Gepensioneerden zich mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

Nieuwsbrief nr.34-2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief nr.31-2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief nr.30-2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief nr.29-2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief nr.27-2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief nr.25-2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief nr.21-2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief nr.20-2020 Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief nr.16-2020 Koepel gepensioneerden

Nieuwsbrief nr.15-2020 Koepel gepensioneerden

Nieuwsbrief nr. 3-2020 Koepel Gepensioneerden