Met ingang van 1 januari 2020 zijn de KNVG en NVOG gefuseerd en heet van af diezelfde datum KOEPEL GEPENSIONEERDEN. De FAsV heeft in het bestuur van de Koepel Gepensioneerden 1 zetel en kan op die wijze invloed uitoefenen op het beleid van de koepel

Fusie KNVG en NVOG tot Koepel Gepensioneerden