Brief van bestuur BPP aan bestuur Pensioenfonds Z&W

De B(elangenvereniging) P(ensioengerechtigden) P(ensioenfonds Zorg en Welzijn) heeft waardering voor de inspanningen die het bestuur van PFZW verricht om richting DNB en minister Koolmees tot opschorting of doorvoering van onnodige, maar desondanks dreigende, kortingen te komen. Ondanks enkele signalen dat de besluitvorming daarover wellicht in de goede richting gaat is allerminst zeker dat op korte termijn dienaangaande ook tot de beoogde resultaten zal worden gekomen.

In dit verband willen we graag op zeer korte termijn met u overleggen. Indien onverhoopt wel wordt aangestuurd op (gedeeltelijke) verlaging van de pensioenen, dreigt een onomkeerbare situatie die gevolgen kan hebben voor het pensioenakkoord en de pensioenuitvoering. Wij twijfelen er eigenlijk niet aan dat we nagenoeg dezelfde standpunten hebben. Zoals gezegd hebben we waardering voor jullie inspanningen. Wij maken ons echter wel zorgen over het uitblijven van formele ontheffingsverzoeken op basis van artikelen 141 en 142 van de pensioenwet door de (bedrijfstak-)pensioenfondsen. U kunt de volledige brief hieronder downloaden.

Brief van bestuur BPP aan bestuur pensioenfonds Zorg en Welzijn

Artikel Seniorenvereniging zoekt verjonging

Hier kunt u het artikel lezen/downloaden dat over dit onderwerp in het streekblad heeft gestaan.