Brief van bestuur BPP aan bestuur Pensioenfonds Z&W

De B(elangenvereniging) P(ensioengerechtigden) P(ensioenfonds Zorg en Welzijn) heeft waardering voor de inspanningen die het bestuur van PFZW verricht om richting DNB en minister Koolmees tot opschorting of doorvoering van onnodige, maar desondanks dreigende, kortingen te komen. Ondanks enkele signalen dat de besluitvorming daarover wellicht in de goede richting gaat is allerminst zeker dat op korte termijn dienaangaande ook tot de beoogde resultaten zal worden gekomen.

In dit verband willen we graag op zeer korte termijn met u overleggen. Indien onverhoopt wel wordt aangestuurd op (gedeeltelijke) verlaging van de pensioenen, dreigt een onomkeerbare situatie die gevolgen kan hebben voor het pensioenakkoord en de pensioenuitvoering. Wij twijfelen er eigenlijk niet aan dat we nagenoeg dezelfde standpunten hebben. Zoals gezegd hebben we waardering voor jullie inspanningen. Wij maken ons echter wel zorgen over het uitblijven van formele ontheffingsverzoeken op basis van artikelen 141 en 142 van de pensioenwet door de (bedrijfstak-)pensioenfondsen. U kunt de volledige brief hieronder downloaden.

Brief van bestuur BPP aan bestuur pensioenfonds Zorg en Welzijn

Kandidaat voor de functie van secretaris SVD

EVEN VOORSTELLEN.

Laat mij me even aan jullie voorstellen: ik ben de beoogd nieuwe secretaris van de Senioren Vereniging Doetinchem als jullie daar in de jaarvergadering mee instemmen.

Ik heet Leo Schipperheijn en ben nog 73 jaar oud, ik ben getrouwd en heb samen met mjn vrouw twee dochters en twee kleinkinderen. Vrijwilligers werk doe ik reeds bij de Zonnebloem, afdeling Doetinchem-Zuid. Ik ben daar voorzitter. In 2010 ben ik gepensioneerd, maar heb nog door gewerkt tot 1 januari 2016. In mjn werkzame leven was ik de laatste 16 jaren (ambtelijk) secretaris van een indicatie commissie.

Ik hoop in de toekomst met plezier en succes voor jullie de secretaris te kunnen zijn.

 Leo Schipperheijn

 

 

Artikel Seniorenvereniging zoekt verjonging

Hier kunt u het artikel lezen/downloaden dat over dit onderwerp in het streekblad heeft gestaan.