Contributie 2022

Zoals inmiddels gebruikelijk zullen we begin februari de contributie 2022 gaan innen bij de leden die gebruik maken van de automatische incasso. Conform het ledenbesluit begin dit jaar is de hoogte van de contributie ongewijzigd.( € 30,00 voor het 1e lid en € 15,00 voor het 2e lid) 

Heeft U ons geen machtiging gegeven maar U wilt alsnog gebruik gaan maken van die mogelijkheid dan kan dat d.m.v. het machtigingsformulier dat is afgedrukt in het Seniorencontact, dat begin november 2021 (nummer 5)is verschenen. 

Wilt U geen gebruik maken van de automatische incasso dan vragen wij U de contributie voor het jaar 2022 ( € 30,00 voor het 1e lid en € 15,00 voor het 2e lid) vóór 1 februari 2022 te voldoen op onze bankrekening: 

                  NL RABO 0328 9923 56 

t.n.v. Senioren Vereniging Doetinchem met omschrijving ”contributie 2022”.