Contributie 2021

Wij vragen U - wanneer u geen machtiging voor een automatische incasso hebt afgegeven - zelf de contributie voor het jaar 2020 uiterlijk 1 februari 2021 over te maken op bankrekening:

NL 42RABO 0328 9923 56 t.n.v. Senioren Vereniging Doetinchem met vermelding van contributie 2021

De contributie voor 2021 is gelijk aan de contributie voor 2020 t.w. € 30.00 voor het 1e lid en

€.15,00 voor het 2e lid, ofwel maximaal € 45,00.