Contributie 2020

Wij vragen U - wanneer u geen machtiging voor een automatische incasso hebt afgegeven - zelf de contributie voor het jaar 2020 uiterlijk 1 februari 2020 over te maken op bankrekening:

NL 42RABO 0328 9923 56 t.n.v. Senioren Vereniging Doetinchem met vermelding van contributie 2020

De contributie voor 2020 is gelijk aan de contributie voor 2019 t.w. € 30.00 en aanvullend € 15,00 voor een eventuele partner, ofwel maximaal € 45,00.