COLLECTIVITEISKORTING ZORGPOLIS 2019

Eén van de voordelen van het lidmaatschap van de Senioren Vereniging Doetinchem is dat een collectiviteitskorting op de premie van de zorgpolis van de meeste (zie onderstaande lijst) zorgverzekeraars kan worden verkregen.

Onderstaand een schema met de vermelding van de verzekeringsmaatschappijen, telefoonnummers en de kortingen/voorwaarden.

 

   Verzekeraar

  Telefoon

  Korting basis

  Korting aanvullend

  Korting

tandarts

 

 CZ (4126319)

088-5557777

5 %

geen

geen

 De Friesland                    (407200)

058-2913131

6 %

m.u.v. polis zelfbewust

6 %

m.u.v. polis zelfbewust

 

Salland (1340)

0570-687484

geen

7 %

7 %

DSW 

010-2466466  Geen collectiviteits-korting    

Nationale Nederlanden (22426)

via Thoma

8 %

10 %

10 %

OHRA (864)

via Thoma

6 %

6%

6 %

ONVZ (9063)

via Thoma

3,2 %

7 %

7 %

Univé (13299)

072-5277595

8 %

10 % Goed,beter,best

geen

VGZ (17810)

088-1311040

8 % ruime en eigen keuze

 

10 % VGZ goed, beter en best

5 % VGZ vitaal

 

 

Zorg en Zekerheid  

(30112)

071-5825825

7 %

7 %

Partner-regeling tandarts-kosten

Zilveren Kruis (207083657)

071-3641925 5% 10% 10%

PMA Menzis

088-2224040

7 % basis/basis vrij

10 % extra verzorgd

10 % tandarts

250,500 en 750

 

Handleiding voor SVD- leden voor het aanvragen van collectiviteitskorting op de zorgverzekeringspremie voor 2019.

 

De premies voor 2019 zijn bekend. U kunt dus nu nagaan of het in uw situatie nuttig is om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen of juist niet. Opzeggen van uw huidige verzekering kan tot 1 januari 2019. Via de SVD, die is aangesloten bij de FASv , kunt u een collectiviteitskorting krijgen bij veel zorgverzekeraars.

De website  is de gemakkelijkste manier om u aan te melden bij een groot aantal verzekeringsmaatschappijen. U vindt daar een lijst van alle zorgverzekeraars waar u via de FASv korting kunt krijgen.

Bent u al verzekerd bij een bepaalde verzekeraar, klik op ‘ja’. U kunt dan de collectiviteitskorting bij deze verzekeraar melden. Dat kan het geval zijn als u nog geen korting kreeg of als u die korting kreeg via het lidmaatschap van bijvoorbeeld een andere landelijke ouderenvereniging.

Klik op ‘neen’ als u niet bij die bepaalde verzekeraar verzekerd bent, maar daar nadere informatie wilt opvragen. U wordt dan rechtstreeks naar betreffende verzekeraar doorgeleid.

Als u op de button bij een bepaalde verzekering drukt, komt u terecht op de website van die verzekering en wordt de korting automatisch verrekend. Op de website vindt u ook alle nadere informatie over de dekking van een bepaalde verzekering.

Bij een aantal verzekeringen is er dan een tussenstap via PMA of de Thomagroep (telf.nr 0573-222999), maar dan kunt u rustig verder doorgaan met informatie aanvragen of aanmelden.

Hierboven vindt u een overzicht van alle verzekeringen die ook op de website van de FASv staan.

In sommige gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen een natura- en een restitutieverzekering.

De laatste is over het algemeen iets duurder, omdat er minder, of helemaal geen, beperkingen zijn met betrekking tot de keuze van arts of ziekenhuis. Soms krijgt u niet alle kosten vergoed.

Adviezen

  • Controleer goed alle financiële gegevens en voorwaarden voor u overstapt naar een andere verzekeraar.
  • Zeg uw oude zorgverzekering pas op als u zeker bent dat u bij uw nieuwe verzekeraar bent verzekerd onder uw voorwaarden.

 Als u zich niet via internet kunt aanmelden, belt u dan naar het telefoonnummer dat bij de betreffende verzekering staat vermeld.

 

Als aanvulling op het voorgaande het volgende.

Velen van u zijn tevreden met hun huidige verzekeraar en doen verder geen moeite om elders een goedkopere verzekering aan te gaan. Anderen vinden het juist een sport om een zo goedkoop mogelijke verzekering af te sluiten; dat laatste geldt met name voor geoefende internetgebruikers. Een andere groep laat het afhangen van de informatie die ze krijgen. Met deze Nieuwsbrief krijgt u een ‘update’ aan informatie.

Soms heeft een verzekeraar nog een budgetpolis in de aanbieding. Zo’n polis kan voor jonge, gezonde mensen een financieel voordeel opleveren, maar voor ouderen brengt dit een risico met zich mee dat niet alles wat (straks) nodig is, ook wordt vergoed.

Premies

  • De premie voor een naturapolis is over het algemeen goedkoper dan die voor een restitutiepolis, waar u meer vrijheid hebt om een bepaalde zorgaanbieder te kiezen. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar soms niet alle kosten als deze geen contract heeft met die bepaalde zorgaanbieder.
  •  De premie kan lager worden als u uw eigen risico verhoogt.
  • De werkelijk te betalen premie hangt af van vele (soms individuele) factoren, waardoor het soms moeilijk is om alle verzekeringen met elkaar te vergelijken. De overzichten zijn vooral een hulpmiddel om een voorlopige keuze te maken alvorens te besluiten om al dan niet van verzekeraar te wisselen.
  • Maak gebruik van de zorgvergelijker van de FASv om u in de wereld van de zorgverzekeringen te verdiepen of u te oriënteren.

 Overstappen van zorgverzekeraar

Stapt u over vóór 1 januari ? Dan wordt uw oude zorgverzekering automatisch opgezegd. Als u daarna pas overstapt, moet u zorgen dat u uw oude zorgverzekering zelf opzegt. Dat kan tot en met 31 december 2018.

Heeft U een laag inkomen en/of hoge zorgkosten kijk dan ook op de nieuwspagina van de gemeente doetinchem