Formulierencafé Doetinchem

 Het formulierencafé is gesloten geweest. In de bibliotheek en de wijkcentra blijft dit ook nog zo.

Vanaf vrijdag 15 mei starten we iedere vrijdagochtend tussen 10-12uur op Bergzicht aan de Terborgseweg te Doetinchem.

Hier zijn spreekkamers ingericht met plexiglas, er gaan twee vrijwilligers van het formulierencafé mensen helpen.

Mensen moeten zich van te voren aanmelden via srw@buurtplein.nl of 0314 760171

 

Ondersteuning voor mantelzorgers gaat zoveel mogelijk door!

In verband met het tegengaan van verspreiding van het coronavirus heeft VIT-hulp bij mantelzorg tot haar spijt moeten besluiten alle geplande bijeenkomsten voor mantelzorgers en vrijwilligers t/m 10 april  a.s. te laten vervallen. Indien mogelijk zullen deze op een later tijdstip alsnog plaatsvinden. Hierbij volgt VIT-hulp bij mantelzorg de voorschriften vanuit de overheid en richtlijnen van het RIVM. Ook de inloopspreekuren op locatie komen te vervallen.

De bereikbaarheid van VIT-hulp bij mantelzorg blijft zoals gebruikelijk. Ook de individuele ondersteuning door mantelzorgconsulenten gaat zoveel mogelijk door.

Via ons algemene telefoonnummer, via de mail en via het rechtstreekse telefoonnummer van de mantelzorgconsulenten kunt u altijd contact met ons opnemen. Of het nu gaat om een praktische vraag, advies of een luisterend oor: wanneer u door de huidige omstandigheden (extra) ondersteuning kunt gebruiken bij de zorg voor uw naaste(n), aarzel niet om te bellen of te mailen. Ook wanneer u nog niet bekend bent met VIT-hulp bij mantelzorg. U kunt ons telefonisch bereiken via  0544 – 82 00 00 tussen 09.00 en 15.00 uur, of via de mail:  info@vithulpbijmantelzorg.nl

 

 

VIT hulp voor mantelzorgers

Heeft u belangstelling voor de E-nieuwsbrief van de VIT-hulp voor mantelzorgers klik dan hier

Cliëntgroep Ouderen

Wat is de cliëntgroep, waar staat ze voor en wie is de doelgroep?

De cliëntgroep vertegenwoordigt de belangen van de ouderen in onze samenleving. Iedere burger hoort erbij en moet kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Dit geldt in het bijzonder voor de oudere, kwetsbare burger, die ondersteuning nodig heeft bij deelname aan de samenleving. 

De cliëntgroep volgt kritisch de beleidsstukken van de gemeente Doetinchem en geeft gevraagd en ongevraagd haar advies.

Contact met de cliëntgroep kan via onderstaande afvaardiging van de cliëntgroep of via de organisaties die de afzonderlijke leden van de cliëntgroep vertegenwoordigen.


Samenstelling

De cliëntgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de volgende organisaties:

 • Wilhelmien Hetterscheid (vicevoorzitter) unie KBO - afdeling Wehl - Nieuw Wehl
 • Henk Koldewijn, ouderenbond SVD
 • Henk de Waal, ouderenbond FNV
 • Henk Strootman, ouderenbond CNV
 • Henk Jansons, ouderenbond PCOB
 • Dirk Kuipers (voorzitter) unie KBO - afdeling Doetinchem – Gaanderen

Er zijn momenteel twee vacatures welke ingevuld moeten worden vanuit de groep Sensire, Markenheem/Schavenweide

De cliëntgroep bepaalt onderling wie de voorzitter/vicevoorzitter is en die wordt daarmee afgevaardigd naar de Sociale Raad

Speerpunten/doelstellingen voor 2019.

 • aandacht voor eenzaamheid en stille armoede onder ouderen
 • realiseren van voldoende dagopvang en dagbesteding
 • mantelzorgwaardering optimaliseren qua mogelijkheden en gebruik
 • stimuleren en ondersteunen van het zelfstandig blijven wonen
 • meer preventieve gezondheidszorg aanbieden

VWS-brief:Oplossingen voor de zorgval dd.16 mei 2018.pdf

Laag inkomen of hoge zorgkosten?

Kies voor de GarantVerzorgd zorgverzekering!

Gemeente Doetinchem biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen en/of hoge ziektekosten: GarantVerzorgd. Mogelijk is deze verzekering geschikt voor u.

GarantVerzorgd heeft veel voordelen t.o.v. een "normale"verzekering n.l.

 • Uitgebreide dekking van medische kosten, b.v. voor een bril en de eigen bijdrage WMO.
 • Menzis geeft u korting op de premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering.
 • De gemeente betaalt een deel van de premie wanneer uw gezin een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm en weinig vermogen.
 • U verzekert het eigen risico wanneer u kiest voor het meest uitgebreide pakket.
 • In de andere pakketten krijgt u een compensatie van € 120,-, wanneer u het verplicht eigen risico moet betalen.
 • Menzis accepteert u altijd, ook bij een mindere gezondheid.

Overstappen naar GarantVerzorgd

Bent u al verzekerd bij Menzis? Dan kunt u het hele jaar door overstappen naar GarantVerzorgd. Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan dient u over te stappen vóór 1 januari 2020 naar GarantVerzorgd verzekerd, via www.gezondverzekerd.nl .Hier ziet u precies wat GarantVerzorgd biedt en wat u uiteindelijk zelf per maand betaalt.

Meer informatie?

Kijk op www.doetinchem.nl/garantverzorgd of neem op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur contact op met het Zorgplein, via tel. 0314-377377.

U kunt met vragen of voor hulp bij het overstappen ook langskomen op het speciale sprekuur van de OverstapCoaches van MENZIS. Dit vindt plaats in het stadhuis aan de Raadhuisstraat 2 te Doetinchem op dinsdag 18 december van 9.00 tot 12.00 uur.

LET OP; Neem een geldig ID-bewijs, de gegevens voor het vaststellen van uw inkomen (loonstrook, uitkeringsspecificatie) en de polis van uw huidige verzekering mee.

 

Blijverslening gemeente Doetinchem

 • Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
 • Uw woning helemaal afgestemd op uw wensen
 • Verantwoorde financiering voor ouderen
 • Betalen vanuit bouwkrediet, voorschieten niet nodig
 • Voor informatie kunt u terecht op: www.doetinchem.nl/blijverslening of www.svn.nl/blijverslening

 

Wat is de Blijverslening?

 • Met de Blijverslening maakt u uw woning levensloopbestendig waardoor u zo lang mogelijk van uw eigen woning geniet. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels.

 Misschien moet uw woning geschikt worden gemaakt voor specifieke zorg. Er zijn volop technische snufjes waarmee u uw huis afstemt op uw wensen. Met de Blijverslening financiert u deze aanpassingen aan uw huis en maakt u uw woning klaar voor de toekomst.

De Blijverslening is in Doetinchem beschikbaar voor eigenaar-bewoners. De lening kan hypothecair of consumptief (persoonlijke lening) worden afgesloten.

 

Blijverslening aanvragen

Gemeente Doetinchem helpt u graag uw woning klaar te maken voor de toekomst. Hiermee stimuleren wij inwoners zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. SVn verzorgt de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.

 

Het aanvraagproces:

 1.    Aanvraag van de lening bij de gemeente

U vraagt de Blijverslening aan bij de gemeente waarin uw woning staat. U doet dit onder andere door het aanleveren van offertes van aannemers, installateurs en/of leveranciers voor de geplande maatregelen.

Let op: de werkzaamheden mogen op het moment dat u de lening aanvraagt nog niet zijn begonnen.

2.    Beoordeling door uw gemeente

Als u volgens de gemeente in aanmerking komt voor de Blijverslening, krijgt u een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier om de Blijverslening bij SVn aan te vragen. In deze brief staat voor welk bedrag uw Blijverslening toegekend is en of u in aanmerking komt voor een consumptieve of hypothecaire lening. U krijgt de lening alleen als u deze financieel kan dragen.

 3.   U vraagt een offerte aan bij SVn

U vult het aanvraagformulier in en verzamelt alle informatie die u nodig heeft volgens de checklist. U stuurt het aanvraagformulier en alle benodigde informatie naar SVn. SVn neemt uw aanvraag alleen in behandeling als alle gevraagde informatie is aangeleverd.

Let op: In uw toewijzingsbrief staat of uw Blijverslening consumptief of hypothecair verstrekt wordt. De kredietregels voor consumptieve leningen zijn wat eenvoudiger dan voor een hypothecaire lening. Daarom hoeft u bij de aanvraag voor een consumptieve lening minder informatie aan te leveren dan voor een hypothecaire lening. Let goed op dat u het juiste deel van deze aanvraagset invult.

 4.    SVn toetst de aanvraag en maakt een offerte

SVn toetst uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Bij een positieve toetsing ontvangt u een offerte voor de Blijverslening. In deze offerte staan vermeld: de hoogte van het leenbedrag, de maandtermijn, het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. Bij de offerte ontvangt u de Toelichting op een Blijverslening en de Algemene bepalingen voor geldleningen. De offerte voor de Blijverslening stuurt u na ondertekening terug naar SVn. Bij een negatieve toetsing komt u niet in aanmerking voor de Blijverslening. Ook hierover ontvangt u bericht.

 5.   U accepteert de offerte

Nadat u de offerte heeft geaccepteerd, ontvangt u bericht over de verdere afwikkeling van uw lening. In de toewijzingsbrief staat vermeld of de lening wordt vastgelegd in een notariële hypotheekakte of dat een onderhandse akte volstaat. Als er een notariële hypotheekakte nodig is, stuurt SVn de stukken naar de notaris. U maakt vervolgens zelf een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte. Een onderhandse akte ontvangt u ter ondertekening rechtstreeks van ons.

Nadat de akte is ondertekend, is het leenbedrag beschikbaar voor uitbetaling. Vanaf dat moment betaalt u elke maand via automatische incasso het afgesproken bedrag aan rente en aflossing.

 6.   Het leenbedrag komt beschikbaar en wordt in een depot gestort

Het geleende bedrag wordt, indien van toepassing onder inhouding van de afsluitkosten, in een bouwkrediet gestort. De nota’s van de bedrijven die de werkzaamheden voor u uitvoeren, kunt u declareren met de declaratieformulieren die u van SVn ontvangt. Na afronding van de werkzaamheden stopt het bouwkrediet.

Let op: U gaat een lening aan die ook bij overlijden dient te worden afgelost. Het is daarom verstandig om uw eventuele erfgenamen te informeren over deze lening.

 

Kenmerken Blijverslening

Aanvraagformulier Blijverslening_tbv pdf balie