Inloop Buurtplein

 • Mijn schulden lopen op, wat nu?
 • Ik wil wat weten over opvoeden
 • Ik maak me zorgen over de gezondheid van mijn man! 
 • Ik weet niet hoe ik dit formulier moet invullen ! 

Zo maar een aantal vragen waar je mee kunt zitten.

Elke werkdag is er wel ergens een Buurtplein Inloop in de gemeente Doetinchem.

Tijdens elke Buurtplein Inloop zit een team van buurtcoaches, sociaal raadslieden en vrijwilligers van het Formulieren Café voor je klaar en kunnen jou direct op weg helpen. Ook als je bijvoorbeeld alleen wat wil laten printen of gezellig een praatje wil komen maken, ben je van harte welkom!

Zonder afspraak en altijd gratis. Kom langs waar en wanneer het jou het beste uitkomt:

Voor meer informatie over Buurtplein Inloop en onze overige openingstijden kijk je op www.buurtplein.nl

 • Maandag 17.00 – 18.30 uur De Trefkuul - Pelgrimstraat 59a Gaanderen
 • Dinsdag 16.00 – 17.30 uur De Zonneboom - Zonneplein 4 Doetinchem
 • Woensdag 10.00 – 12.00 uur De Zuwe - De Bongerd 2 Doetinchem
 • Woensdag 10.00 – 12.00 uur Raadhuis - Raadhuisplein 1 Wehl
 • Woensdag 17.00 – 19.00 uur De Daele - Stevinlaan 9 Doetinchem
 • Donderdag 10.00 – 12.00 uur De Daele – Stevinlaan 9 Doetinchem
 • Vrijdag 10.00 – 12.00 uur ’t Brewinc - IJsselkade 13 Doetinchem 

Cliëntgroep Ouderen

Wat is de cliëntgroep, waar staat ze voor en wie is de doelgroep?

De cliëntgroep vertegenwoordigt de belangen van de ouderen in onze samenleving. Iedere burger hoort erbij en moet kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Dit geldt in het bijzonder voor de oudere, kwetsbare burger, die ondersteuning nodig heeft bij deelname aan de samenleving. 

De cliëntgroep volgt kritisch de beleidsstukken van de gemeente Doetinchem en geeft gevraagd en ongevraagd haar advies.

Contact met de cliëntgroep kan via onderstaande afvaardiging van de cliëntgroep of via de organisaties die de afzonderlijke leden van de cliëntgroep vertegenwoordigen.


Samenstelling

De cliëntgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de volgende organisaties:

 • Wilhelmien Hetterscheid (vicevoorzitter) unie KBO - afdeling Wehl - Nieuw Wehl
 • Henk Koldewijn, ouderenbond SVD
 • Henk de Waal, ouderenbond FNV
 • Henk Strootman, ouderenbond CNV
 • Henk Jansons, ouderenbond PCOB
 • Dirk Kuipers (voorzitter) unie KBO - afdeling Doetinchem – Gaanderen

Er zijn momenteel twee vacatures welke ingevuld moeten worden vanuit de groep Sensire, Markenheem/Schavenweide

De cliëntgroep bepaalt onderling wie de voorzitter/vicevoorzitter is en die wordt daarmee afgevaardigd naar de Sociale Raad


Laag inkomen of hoge zorgkosten?

Kies voor de GarantVerzorgd zorgverzekering!

Gemeente Doetinchem biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen en/of hoge ziektekosten: GarantVerzorgd. Mogelijk is deze verzekering geschikt voor u.

GarantVerzorgd heeft veel voordelen t.o.v. een "normale"verzekering n.l.

 • Uitgebreide dekking van medische kosten, b.v. voor een bril en de eigen bijdrage WMO.
 • Menzis geeft u korting op de premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering.
 • De gemeente betaalt een deel van de premie wanneer uw gezin een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm en weinig vermogen.
 • U verzekert het eigen risico wanneer u kiest voor het meest uitgebreide pakket.
 • In de andere pakketten krijgt u een compensatie van € 120,-, wanneer u het verplicht eigen risico moet betalen.
 • Menzis accepteert u altijd, ook bij een mindere gezondheid.

Overstappen naar GarantVerzorgd

Bent u al verzekerd bij Menzis? Dan kunt u het hele jaar door overstappen naar GarantVerzorgd. Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan dient u over te stappen vóór 1 januari 2020 naar GarantVerzorgd verzekerd, via www.gezondverzekerd.nl .Hier ziet u precies wat GarantVerzorgd biedt en wat u uiteindelijk zelf per maand betaalt.

Meer informatie?

Kijk op www.doetinchem.nl/garantverzorgd of neem op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur contact op met het Zorgplein, via tel. 0314-377377.

U kunt met vragen of voor hulp bij het overstappen ook langskomen op het speciale sprekuur van de OverstapCoaches van MENZIS. Dit vindt plaats in het stadhuis aan de Raadhuisstraat 2 te Doetinchem op dinsdag 18 december van 9.00 tot 12.00 uur.

LET OP; Neem een geldig ID-bewijs, de gegevens voor het vaststellen van uw inkomen (loonstrook, uitkeringsspecificatie) en de polis van uw huidige verzekering mee.

 

Blijverslening gemeente Doetinchem

 • Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
 • Uw woning helemaal afgestemd op uw wensen
 • Verantwoorde financiering voor ouderen
 • Betalen vanuit bouwkrediet, voorschieten niet nodig
 • Voor informatie kunt u terecht op: www.doetinchem.nl/blijverslening of www.svn.nl/blijverslening

 Wat is de Blijverslening?

 • Met de Blijverslening maakt u uw woning levensloopbestendig waardoor u zo lang mogelijk van uw eigen woning geniet. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels.

 Misschien moet uw woning geschikt worden gemaakt voor specifieke zorg. Er zijn volop technische snufjes waarmee u uw huis afstemt op uw wensen. Met de Blijverslening financiert u deze aanpassingen aan uw huis en maakt u uw woning klaar voor de toekomst.

De Blijverslening is in Doetinchem beschikbaar voor eigenaar-bewoners. De lening kan hypothecair of consumptief (persoonlijke lening) worden afgesloten.

 Blijverslening aanvragen

Gemeente Doetinchem helpt u graag uw woning klaar te maken voor de toekomst. Hiermee stimuleren wij inwoners zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. SVn verzorgt de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.

 Het aanvraagproces:

 1.    Aanvraag van de lening bij de gemeente

U vraagt de Blijverslening aan bij de gemeente waarin uw woning staat. U doet dit onder andere door het aanleveren van offertes van aannemers, installateurs en/of leveranciers voor de geplande maatregelen.

Let op: de werkzaamheden mogen op het moment dat u de lening aanvraagt nog niet zijn begonnen.

2.    Beoordeling door uw gemeente

Als u volgens de gemeente in aanmerking komt voor de Blijverslening, krijgt u een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier om de Blijverslening bij SVn aan te vragen. In deze brief staat voor welk bedrag uw Blijverslening toegekend is en of u in aanmerking komt voor een consumptieve of hypothecaire lening. U krijgt de lening alleen als u deze financieel kan dragen.

 3.   U vraagt een offerte aan bij SVn

U vult het aanvraagformulier in en verzamelt alle informatie die u nodig heeft volgens de checklist. U stuurt het aanvraagformulier en alle benodigde informatie naar SVn. SVn neemt uw aanvraag alleen in behandeling als alle gevraagde informatie is aangeleverd.

Let op: In uw toewijzingsbrief staat of uw Blijverslening consumptief of hypothecair verstrekt wordt. De kredietregels voor consumptieve leningen zijn wat eenvoudiger dan voor een hypothecaire lening. Daarom hoeft u bij de aanvraag voor een consumptieve lening minder informatie aan te leveren dan voor een hypothecaire lening. Let goed op dat u het juiste deel van deze aanvraagset invult.

 4.    SVn toetst de aanvraag en maakt een offerte

SVn toetst uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Bij een positieve toetsing ontvangt u een offerte voor de Blijverslening. In deze offerte staan vermeld: de hoogte van het leenbedrag, de maandtermijn, het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. Bij de offerte ontvangt u de Toelichting op een Blijverslening en de Algemene bepalingen voor geldleningen. De offerte voor de Blijverslening stuurt u na ondertekening terug naar SVn. Bij een negatieve toetsing komt u niet in aanmerking voor de Blijverslening. Ook hierover ontvangt u bericht.

 5.   U accepteert de offerte

Nadat u de offerte heeft geaccepteerd, ontvangt u bericht over de verdere afwikkeling van uw lening. In de toewijzingsbrief staat vermeld of de lening wordt vastgelegd in een notariële hypotheekakte of dat een onderhandse akte volstaat. Als er een notariële hypotheekakte nodig is, stuurt SVn de stukken naar de notaris. U maakt vervolgens zelf een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte. Een onderhandse akte ontvangt u ter ondertekening rechtstreeks van ons.

Nadat de akte is ondertekend, is het leenbedrag beschikbaar voor uitbetaling. Vanaf dat moment betaalt u elke maand via automatische incasso het afgesproken bedrag aan rente en aflossing.

 6.   Het leenbedrag komt beschikbaar en wordt in een depot gestort

Het geleende bedrag wordt, indien van toepassing onder inhouding van de afsluitkosten, in een bouwkrediet gestort. De nota’s van de bedrijven die de werkzaamheden voor u uitvoeren, kunt u declareren met de declaratieformulieren die u van SVn ontvangt. Na afronding van de werkzaamheden stopt het bouwkrediet.

Let op: U gaat een lening aan die ook bij overlijden dient te worden afgelost. Het is daarom verstandig om uw eventuele erfgenamen te informeren over deze lening.

 

Kenmerken Blijverslening

Aanvraagformulier Blijverslening_tbv pdf balie