Gratis uw verkeerskennis opfrissen?

oals u al een paar jaar gewend bent organiseert de VVV samen met de gemeente een opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder van de  gemeente Doetinchem.

U wordt bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen, waardoor senioren langer mobiel blijven en ook in de toekomst veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. . In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd. Zo maken nieuwe typen vervoersmiddelen zoals de e-bike gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk daarbij aan kruispunten, turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen enz.  Er is alle ruimte om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen De cursus heeft een informatief karakter en is dus geen examen.

Deelname is gratis.

-      

Locatie: Raadzaal Gemeentehuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 7001EW. 

 •  1e bijeenkomst: woensdag 16 november 2022 van 10.00 tot 12.00 uur
 • 2e bijeenkomst: woensdag 23 november 2022 van 10.00 tot 12.00 uur.

Aanmelden

Vanwege de grote belangstelling en beperkte capaciteit adviseert VVN u direct aan te melden via de website www.vvn.nl/agenda of door een e-mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN

Opfriscursus Doetinchem. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens, geboortejaar en telefoonnummer.

Bel voor meer informatie naar: 088 – 524 89 20

U ontvangt 1 week voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief.

Themamiddag donderdag 17 November 2022

in Sporthal “De Bongerd”, Bongerd 81, 7006 NH te Doetinchem

telefoon: 0314-37 71 80  van 14.00 uur tot 16.00 uur.

 

13.30 uur ontvangst met koffie/thee met iets lekkers

14.00 uur opening door de vice-voorzitter Jan IJsebrands

14.05 uur spreekt mevrouw Corien Oosterhuis over  OUDEREN IN DE (FINANCIËLE) KLEM.

Voor veel ouderen in een financieel kwetsbare positie zijn wetten en regels te ingewikkeld. De afstand tot de overheid is vaak groot of er is gebrek aan vertrouwen. Zij maken daardoor niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen, terwijl ze daar wél recht op hebben. Soms leven zij daardoor onnodig onder het sociaal minimum. Weet u wat uw rechten en mogelijkheden zijn en waar u terecht kunt? Met internet omgaan vindt u moeilijk , vrienden en familie wonen ver weg. Hoe kom ik dan aan informatie?  De energiecrisis en stijgende prijzen maken rondkomen ingewikkeld.

 

Na de pauze spreekt mevrouw Ilja Bomers over MANTELZORG CENTRALE  en  ONDERSTEUNING.

De meeste mensen die zorgen voor een partner met dementie, vinden dat vanzelfsprekend en kunnen dat prima aan. Een deel van de mensen die zorgen voor een naaste heeft het echter heel zwaar en kan wel wat hulp gebruiken om er zelf niet aan onderdoor te gaan of om de zorg op een goede manier te (blijven) doen. In de gemeente Doetinchem zijn er naar schatting zo’n 17.400 mantelzorgers waarvan er bijna 1600 mantelzorgers zwaarbelast zijn.

 

Sinds 1 oktober 2021 is de mantelzorgondersteuning in de gemeente Doetinchem ondergebracht bij Buurtplein en is de Mantelzorgcentrale ontstaan. De Mantelzorgcentrale komt deze middag vertellen hoe de ondersteuning in Doetinchem er nu uitziet en wie wat doet in het ondersteunen van mantelzorgers.

Naast dat we vertellen wat we aan ondersteuning kunnen bieden voor (verschillende ‘soorten’) mantelzorgers gaan we ook in op de  mantelzorgwaardering die vanuit de gemeente Doetinchem wordt verstrekt aan mantelzorgers. Mocht u mantelzorger zijn voor iemand die woonachtig is in de gemeente Doetinchem, dan kunt u zich aanmelden voor de waardering via www.buurtplein.nl/mantelzorgwaardering of bellen met de mantelzorgcentrale via (0314)654440. Een andere manier van waarderen is de viering van de Dag van de Mantelzorg. Rondom 10 november organiseren we allerlei activiteiten speciaal om mantelzorgers eens in het zonnetje te zetten. Ook hier kunnen mantelzorgers zich voor aanmelden via www.buurtplein.nl/dagvandemantelzorg of bellen als het via de digitale weg niet lukt.

 

Zoals U ziet is het een interessante middag waar u zeker niet mag ontbreken.

DEZE MIDDAG IS GRATIS!! Opgave voor deelname is niet nodig.

Het bestuur hoopt u in grote getale te ontmoeten. (kijk ook op: www.cso-d.nl)

Overleggen CSO-D

Het bestuur van het Centraal Senioren Overleg Doetinchem vergadert 10 maal per jaar en heeft regelmatig overleg met de wethouder. Zie voor verslagen over het overleg met de wethouder: www.cso-d.nl

Als Uzelf een item op de agenda voor het overleg met de wethouder wilt laten plaatsen dan mag U contact opnemen met Jan IJsebrands (Tel 0314-330411).

Handige links voor senioren

https://www.cso-d.nl/links/ 

https://www.stannah.nl/valpreventie-ouderen-ultieme-gids/

In deze uitgebreide kennisgids wordt de meest recente informatie gegeven over verschillende thema's als:

 • Wat is valpreventie en waarom is dit belangrijk?
 • Wat zijn de meest voorkomende oorzaken bij vallen?
 • Welke maatregelen kunnen genomen worden om vallen te voorkomen?

Voor senioren een relevant thema, vooral omdat een valongeval helaas vaak de reden is waarom veel senioren niet meer thuis kunnen (en willen) wonen.

https://bieb.knab.nl/pensioen/aow-in-2022-dit-zijn-de-uitkeringen-en-belastingen

AOW-gerechtigden kunnen hier onder andere meer lezen over de stijging van de AOW-leeftijden, de nieuwe belastingtarieven en de betaaldata. In de toekomst zal de informatie steeds worden aangepast, waardoor deze actueel blijft. 

 


In dit overzicht zijn parken verzameld die zich sterk richten op 55+ers. De parken onderscheiden zich bijvoorbeeld door:
 • Duidelijke coronamaatregelen (en toezicht)
 • Kortingen voor senioren
 • Rustige omgevingen met fiets,- en wandelpaden
 • Gelijkvloerse vakantiebungalows (met extra brede paden voor eventuele rolstoelen en scootmobielen)
 • Vakantiebungalows dichtbij de recreatieve,- en parkeerfaciliteiten
 • Aanwezigheid van grotere accommodaties voor (complete) familieweekenden

 

handige selectie apps voor senioren

https://www.vodafone.nl/telefoon/iphone/apps-senioren

Hier vindt u een selectie van handige en veilige apps die u in het dagelijks leven kunnen ondersteunen. Tevens wordt er aanvullende informatie, tips en inspiratie gegeven.