Overleggen CSO-D

Helaas is het fysiek vergaderen van het bestuur van het CSO-Doetinchem i.v.m. de corona maatregelen nog steeds niet mogelijk.

Overleggen met de andere ouderenbonden vindt per telefoon en per e-mail plaats.

Gelukkig zijn de contacten met de wethouders en de gemeente wel operationeel. Dit is erg belangrijk mede, omdat veel ouderen alleen zijn en weinig sociale contacten hebben.

In de laatste bespreking met de wethouder -eind januari 2021 - zijn de onderstaande items ter tafel geweest:

• Rol van de buurtcoaches tijdens corona.

• Zwerfafval op straat toename van klachten bewoners

• Overlast in de wijken (met name Overstegen)

• Ouderenmishandeling en fin.uitbuiting

• Vaccinatie beleid Doetinchem en de rol van de gemeente

• Situatie rond VIT. Mantelzorg beleid.

Als U nadere toelichting wilt op bovengenoemde punten of zelf een item op de agenda wilt laten plaatsen dan mag U contact opnemen met Jan IJsebrands (Tel 0314-330411).

Thema middagen

In verband met de corona maatregelen organiseert het CSO-D - zoals normaal gesproken gebruikelijk - tot het juni 2021 geen themamiddagen. Zodra dat weer het geval is, zal dit op deze pagina worden gemeld.

Handige links voor senioren

https://www.cso-d.nl/links/ 

https://www.stannah.nl/valpreventie-ouderen-ultieme-gids/

In deze uitgebreide kennisgids wordt de meest recente informatie gegeven over verschillende thema's als:

  • Wat is valpreventie en waarom is dit belangrijk?
  • Wat zijn de meest voorkomende oorzaken bij vallen?
  • Welke maatregelen kunnen genomen worden om vallen te voorkomen?

Voor senioren een relevant thema, vooral omdat een valongeval helaas vaak de reden is waarom veel senioren niet meer thuis kunnen (en willen) wonen.

 https://bieb.knab.nl/inkomsten-uitgaven/dit-veranderde-er-aan-de-aow-in-2021

AOW-gerechtigden kunnen hier onder andere meer lezen over de stijging van de AOW-leeftijden, de nieuwe belastingtarieven en de betaaldata. In de toekomst zal de informatie steeds worden aangepast, waardoor deze actueel blijft.