Rectificatie Flyer CSO-D over schoonmaakhulp

In de flyer over de schoonmaakhulp is een fout geconstateerd, vandaar dat hier een rectificatie is geplaatst

Jaarverslag 2016-2017 van de werkgroep politiek van het CSO-D

Periode: vanaf de oprichting in augustus 2016 tot en met april 2017.

De werkgroep politiek ging van start in augustus 2016.

De leden zijn; de heer Koldewijn (SVD); Mevr. Hetterscheid (KBO); Mevr. Verberk en de heer Jansons, allen bestuursleden van het CSO-D.

Het doel van de werkgroep is om beleidspunten, die de senioren betreffen, extra onder de aandacht te brengen van de lokale bestuurders en politici.

Directe aanleiding: de gemeenteraad verkiezingen van 2018.

Ter voorbereiding waren de volgende stukken beschikbaar:

 1. CSO-D visie document augustus 2014.
 2. Verkiezingsmanifest KBO: “Naar elkaar”, februari 2016.
 3. PCOB-KBO-NOOM: Speerpunten voor een seniorvriendelijk beleid in uw gemeente.
 4. Tien speerpunten CSO-D

Overweging: deze stukken omvatten het totale beleid van het CSO-D. Dit alles onder de aandacht brengen is te omvangrijk. Een te veel aan onderwerpen heeft ook het risico dat geen van de onderwerpen voldoende aandacht zal krijgen.

Keuze: benadering van enkele punten op gemeentelijk niveau, die dan goed voorbereid aan de bestuurders en de politici kunnen worden gepresenteerd. De volgende onderwerpen werden gekozen:

 1. Armoede
 2. Eenzaamheid
 3. Wonen en zorg

 Uitwerking tot nu toe:

 De onderwerpen komen met regelmaat terug in het twee - maandelijks overleg met wethouder Telder.

1. Armoede:

Inmiddels hebben er een tweetal gesprekken plaatsgevonden met de heer M Sesink, beleidsambtenaar armoede beleid van de gemeente Doetinchem. (december 2016 en maart 2017).

De heer Sesink is bezig met de voorbereidingen armoede beleid na 2017. De volgende aandachtspunten werden besproken:

 • Bereikbaarheid en bekendheid van de gemeentelijke voorzieningen.
 • Vroege signalering schuldproblematiek.
 • Stapeling kosten met name bij chronisch zieken.
 • Digitalisering.

 In mei volgt overleg met het buurtplein om te kijken naar de mogelijkheid om een subsidie van €13.000,- in 2017 en 2018 te besteden aan een activiteit die de gemeentelijke voorzieningen beter bereikbaar maakt voor de doelgroep.

2. Eenzaamheid:

In het overleg met de wethouder is dit punt meerdere keren besproken. Vanuit de werkgroep wordt aangedrongen op een actieve rol van de buurtcoach in dezen. Als mogelijkheid: de 75+ groep gericht benaderen; gerichte aandacht geven aan activiteiten in de wijkcentra en aan het meedoen arrangement. 

3. Wonen en zorg:

De prioriteit wordt gegeven aan langer zelfstandig blijven wonen. Hiervoor zijn geschikte woningen en woonvormen nodig.

Twee initiatieven:

 1. In de binnenkort (juli2017) te houden regionale enquête om inzicht te    krijgen in de woonbehoeften van de inwoners worden ook de vragen die vanuit de werkgroep politiek ten aanzien van woonwensen en woonbehoeftes van senioren meegenomen.
 2. Op  20 april 2017 werd een CSO thema - middag gehouden met als onderwerp “Hoe kunnen we als oudere zelfstandig blijven wonen” Zijn er mogelijkheden voor particuliere initiatieven in onze gemeente? Sprekers: Wethouder Mevr. I.M. Lambregts en de heer P. Prak, Stichting Knarrenhof.

De werkgroep politiek is bezig met de voorbereidingen van een CSO themamiddag in het laatste kwartaal van 2017 met politici over de drie onderwerpen.

Doetinchem, H.Jansons; 25 april 2017