Uitnodiging

                               

Het bestuur van het CSO nodigt u uit voor een themamiddag die gehouden

wordt op:

                       DONDERDAG 17 OKTOBER 2019

                        van 14.00 uur tot 16.00 uur

in de Sporthal De Bongerd, Bongerd 81, 7006 NH Doetinchem Telefoon: 0314-37 73 36.

Vrije toegang inclusief drankje.

Thema:  Stichting Ambulance Wens Nederland.

Thema:  Cliëntenraad Santiz van het Slingeland Ziekenhuis.

Voor deze middag hebben wij twee sprekers.

Voor de pauze vertelt de heer Kees Veldboer, directeur en oprichter van de Stichting Ambulance Wens Nederland, over het vervullen van wensen voor mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine dingen die voor de zieke belangrijk, maar eigenlijk niet meer mogelijk zijn, omdat hij of zij niet meer mobiel is en niet op een gewone manier vervoerd kan worden.

Na de pauze vertelt de heer Klaas Horneman, voorzitter van de Cliëntenraad van het Slingeland ziekenhuis over:

 • Het ouderenbeleid in het ziekenhuis.
 • Info voor bezoekers, controle en opname en ontslag.
 • Het parkeerbeleid in en om het ziekenhuis.
 • Het nieuw te bouwen ziekenhuis, e.v. tips zijn welkom.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst.

Rectificatie Flyer CSO-D over schoonmaakhulp

In de flyer over de schoonmaakhulp is een fout geconstateerd, vandaar dat hier een rectificatie is geplaatst

Jaarverslag 2016-2017 van de werkgroep politiek van het CSO-D

Periode: vanaf de oprichting in augustus 2016 tot en met april 2017.

De werkgroep politiek ging van start in augustus 2016.

De leden zijn; de heer Koldewijn (SVD); Mevr. Hetterscheid (KBO); Mevr. Verberk en de heer Jansons, allen bestuursleden van het CSO-D.

Het doel van de werkgroep is om beleidspunten, die de senioren betreffen, extra onder de aandacht te brengen van de lokale bestuurders en politici.

Directe aanleiding: de gemeenteraad verkiezingen van 2018.

Ter voorbereiding waren de volgende stukken beschikbaar:

 1. CSO-D visie document augustus 2014.
 2. Verkiezingsmanifest KBO: “Naar elkaar”, februari 2016.
 3. PCOB-KBO-NOOM: Speerpunten voor een seniorvriendelijk beleid in uw gemeente.
 4. Tien speerpunten CSO-D

Overweging: deze stukken omvatten het totale beleid van het CSO-D. Dit alles onder de aandacht brengen is te omvangrijk. Een te veel aan onderwerpen heeft ook het risico dat geen van de onderwerpen voldoende aandacht zal krijgen.

Keuze: benadering van enkele punten op gemeentelijk niveau, die dan goed voorbereid aan de bestuurders en de politici kunnen worden gepresenteerd. De volgende onderwerpen werden gekozen:

 1. Armoede
 2. Eenzaamheid
 3. Wonen en zorg

 Uitwerking tot nu toe:

 De onderwerpen komen met regelmaat terug in het twee - maandelijks overleg met wethouder Telder.

1. Armoede:

Inmiddels hebben er een tweetal gesprekken plaatsgevonden met de heer M Sesink, beleidsambtenaar armoede beleid van de gemeente Doetinchem. (december 2016 en maart 2017).

De heer Sesink is bezig met de voorbereidingen armoede beleid na 2017. De volgende aandachtspunten werden besproken:

 • Bereikbaarheid en bekendheid van de gemeentelijke voorzieningen.
 • Vroege signalering schuldproblematiek.
 • Stapeling kosten met name bij chronisch zieken.
 • Digitalisering.

 In mei volgt overleg met het buurtplein om te kijken naar de mogelijkheid om een subsidie van €13.000,- in 2017 en 2018 te besteden aan een activiteit die de gemeentelijke voorzieningen beter bereikbaar maakt voor de doelgroep.

2. Eenzaamheid:

In het overleg met de wethouder is dit punt meerdere keren besproken. Vanuit de werkgroep wordt aangedrongen op een actieve rol van de buurtcoach in dezen. Als mogelijkheid: de 75+ groep gericht benaderen; gerichte aandacht geven aan activiteiten in de wijkcentra en aan het meedoen arrangement. 

3. Wonen en zorg:

De prioriteit wordt gegeven aan langer zelfstandig blijven wonen. Hiervoor zijn geschikte woningen en woonvormen nodig.

Twee initiatieven:

 1. In de binnenkort (juli2017) te houden regionale enquête om inzicht te    krijgen in de woonbehoeften van de inwoners worden ook de vragen die vanuit de werkgroep politiek ten aanzien van woonwensen en woonbehoeftes van senioren meegenomen.
 2. Op  20 april 2017 werd een CSO thema - middag gehouden met als onderwerp “Hoe kunnen we als oudere zelfstandig blijven wonen” Zijn er mogelijkheden voor particuliere initiatieven in onze gemeente? Sprekers: Wethouder Mevr. I.M. Lambregts en de heer P. Prak, Stichting Knarrenhof.

De werkgroep politiek is bezig met de voorbereidingen van een CSO themamiddag in het laatste kwartaal van 2017 met politici over de drie onderwerpen.

Doetinchem, H.Jansons; 25 april 2017